Identificación

Servizo de autenticación

Conta de usuario/a

Estase a identificar para acceder a un servizo web do CIFP As Mercedes.

Por favor teclee o nome de usuario/a e o contrasinal da súa conta de correo de edu.xunta.es.

Lembre:

  • Preste especial atención a se está usando maiúsculas ou minúsculas.
  • Se erra varias veces no seu contrasinal, o seu usuario/a e contrasinal bloquearanse e non poderá acceder a ningún servizo web. Neste caso terá que desbloquealo accedendo ao seguinte enderezo desbloquear usuario.
@edu.xunta.es